Tankar 2002

caproche_gorel1

Caproche och Görel

När Dalakuskarna firade sitt tioårsjubileum i Falun byggde uppvisningen på temat: Målet, Vägen och Glädjen detta gladde oss mycket, därför att detta är en del av det vi har velat förmedla. Hästar och människor visade stor tillit till varandra och var mycket duktiga

Detta stämmer väl in på ett annat av våra begrepp nämligen Ödmjukhet, tålamod och kamratskap. Det är inspirerande för oss när man ser att träningen givit så fina resultat
Jag sitter här och skriver och tänker tillbaka på vad hästen betytt och betyder.

För 40 år sedan upptäckte jag hur mycket hästar kunde tillföra barn och ungdom, tysta, blyga, bråkiga, osäkra, ja, alla sorters barn och ungdomar lärde sig genom sitt umgänge med hästar på ett naturligt och fostrande sätt att ändra sitt eget beteende till ett större hänsynstagande även mot sina kamrater och relationerna blev mera konfliktfria.

Det intresserade mig så mycket att se denna möjlighet till utveckling av barn och ungdomars självförtroende så jag valde bort mitt egentliga yrke småskollärarinna och startade i stället Bränna Karins Ridskola. Många tyckte att jag var galen, hästar höll ju på att avvecklas i samhället. Men jag trodde på det jag gjorde, ridskolan utvecklades och blev en av landets största.

1979 tilldelades jag ”Expressen Junior” Expressens och Riksidottsförbundets pris som Sveriges bästa kvinnliga ungdomsledare, och min tro på hästar och vad dessa kan uträtta bara ökade.

Så har det bara fortsatt och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval.
Vuxna behöver nu i hög grad det jag upptäckte för 40 år sedan att hästar kunde göra för att hjälpa barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.
Frustrationen i vår stressfyllda vardag skakar om och skadar människor och djur, såvida man inte gör något åt det. Tid är en bristvara som inte går att återvinna. Det är motsägelsefullt. Vi skyndar oss mer och mer i vårt vällevnadssamhälle och har allt mindre tid över.

Om vi i stället lugnar ner oss, hinner vi mycket. Stanna upp och tänk igenom vad som är viktigt och väsenligt, satsa på att göra just det och inte allting. Det gäller att kunna sortera och behålla tron på sig själv.

Fördelarna med hästarna är vittomfattande, de kan åstadkomma mycket från att bota specifika krämpor till att lindra psykiska besvär i en stressfylld livsstil.

Hästar trivs med människor, unga som gamla som är harmoniska och närmar sig hästen med öppna sinnen, då blir hästen intresserad, harmoni och livslust strömmar mellan häst och människa och den där speciella känslan av samförstånd och gemenskap infinner sig, man blir ett med hästen.

Karin